Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver

Ortala Bruk

Ortala Bruk bär på en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1586 när det etablerades som ett järnbruk. Under 1600-talet blev det ett kronobruk och fick stor betydelse för området.

År 1626 arrenderades bruket av Henrik Lemmens, som introducerade vallonsmide. År 1647 erhöll Lennart Torstenson, en framstående fältmarskalk under Gustav II Adolfs regim, bruket som huvudgård i ett grevskap. Grevskapet återgick dock till kronan under Karl XI:s reduktion. Trots att Ortala Bruk brändes ner under rysshärjningarna 1719, återuppbyggdes det och omfattade på den tiden en betydande del av Roslagen. År 1878 lades bruket ner.

Idag är Ortala Bruk ett vackert och historiskt intressant område vid Väddöviken. Trots nedläggningen finns viktiga byggnader bevarade från brukstiden. Kolhuset, uppfört 1789, och huvudbyggnaden från 1878 är några av de strukturer som står kvar och berättar om brukets forna storhet. Besökare kan utforska dessa byggnader och ta del av den fascinerande historien som omger Ortala Bruk.

Publicerad:
Senast uppdaterad: