Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver

Så fungerar InfoPoints

Bild

Alltid utifrån besökarnas perspektiv. Så att det är lätt att vara gäst.

Turistbyrå igår

Turistbyrån var en serviceplats. Dess existens handlade om att göra besökarna en tjänst.

Intresset för ett besök låg hos besökaren/turisten.

TuristCenter/Turistinfo idag

Ett TuristCenter/Turistinformation är en förlängd del av marknadsföringen och värdskapet för en plats. Vilket resulterar i merförsäljning.

Intresset för ett besök ligger lika mycket hos turistorganisationen/värddestinationen som hos besökaren.

Dagens besöksservice

Turistbyråverksamheten har förändras och ger nu ur ett:

  • Besökarperspektiv – Mervärde
  • Leverantörsperspektiv – Merförsäljning
  • Framtidsscenario – Trendbevakning & Innovationssystem


Bild

TuristCenter (TI) / Turistinformation (TC)

En auktoriserad besöksservice kan antingen vara TuristCenter (tidigare blå/gul tb) eller Turistinformation (tidigare grön/vit tb auktorisation).

Roslagens kommuner komma alla ha turistinformation utan besökarmottagning och vara tillgänglig på distans, det vill säga via roslagen.se, i sociala medier och e-post, och kommer ger därmed kommunerna möjlighet att ha InfoPoints.

InfoPoints auktoriseras kommunerna och ska vara på en plats dit besökare naturligt söker sig. Exempelvis reception, café, konst-/mathantverkare, bensinmack.

En InfoPoint är en enklare form av turistinformation där besökaren kan få personlig service och inspiration.

Personal på en InfoPoint ska kunna hjälpa besökare med de vanligaste frågorna för destinationen/området och kunna hänvisa vidare till ett auktoriserat TuristCenter/Turistinfo om så behövs.


Bild

En InfoPoint kan även vara tillfällig

Evenemang / längdspår / lift / skoterled / spårcentral / camping – uppsökande verksamhet är alla exempel på utmärkta tillfällen att ha en InfoPoint vid.

Publicerad:
Senast uppdaterad: