Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver
Stäng

Tillgänglighetsredogörelse

Norrtälje, Österåkers och Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen och här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi arbetar för att förbättra den.

Här hittar du också kontaktuppgifter till oss om du upptäcker några brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på roslagen.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du kan få innehållet uppläst via vår lyssna-funktion.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss:

Vi svarar normalt inom 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via servicecenter@osteraker.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar sina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår ambition är att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Dokument

På webbplatsen kan det finnas dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokument inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Arbete pågår kontinuerlig för att förbättra dokument.

Filmer

För närvarande möter vi inte alltid kraven vad gäller textning och syntolkning av filmer då det kan förekomma filmer som saknar undertexter och syntolkning.

Arbete pågår kontinuerlig för att möta kraven.

Inramat innehåll

En del information kan visas på webbplatsen som så kallat inramat (Iframes) innehåll. I vissa fall fungerar det bättre att använda webbläsaren Chrome och i vissa fall är Microsoft Edge att föredra. Det kan förekomma inramat innehåll som inte läses upp av vår uppläsningsfunktion ReadSpeaker.

E-tjänster

För närvarande finns inga e-tjänster på denna webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av roslagen.se.

Webbplatsen publicerades den 5 februari 2024.

Publicerad:
Senast uppdaterad: