Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver

Svårighetsgradering

Ledgradering är ett system som används för att beskriva svårighetsgraden på vandringsleder och göra det enklare för dig att välja leder som passar dina färdigheter och önskemål.

Ledgraderingstabell: Gradering och beskrivningar

Ledgradering

Grön

Blå

Röd

Underlag

Jämnt och fast underlag

Ojämnt och/eller mjukt underlag

Löst eller halt underlag i kombination med branta partier

Kupering

Genomgående flack terräng

Vissa nivåskillnader förekommer

Branta partier förekommer

Teknisk svårighet

Vandring utan behov av att ta stöd med händerna

Några partier kan kräva stöd med händerna för att bibehålla balansen

Tekniska partier som kräver stöd med händerna förekommer

Konstruktioner

Hinder som t.ex. stättor och trappor saknas

Passage över t.ex. låga stättor och kortare trappor

Passage över t.ex. höga stättor och längre trappor

Hinder

Hinder som t.ex. stenar och rötter saknas

Mindre hinder i form av t.ex. stenar och rötter förekommer under enstaka partier

Återkommande partier med t.ex. stenar och rötter förekommer. Större hinder som måste klivas över, t.ex. enskilda klippblock

Vatten

Broar finns alltid vid passage över vattendrag.

Spänger förekommer

Spänger förekommer i kombination med djupare omgivande vatten

Publicerad:
Senast uppdaterad: