Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver
Stäng

Allemansrätten och områdesbestämmelser

För att säkerställa att varje besökare kan njuta av den orörda naturen och kulturella skatter som Roslagen har att erbjuda, är det viktigt att vi alla tar ansvar och följer principerna för allemansrätten.

Allemansrätten i korthet: Frihet, natur och respekt

Allemansrätten är en unik svensk lag som ger fantastiska möjligheter att uppleva och ta del av naturen på ett hållbart sätt. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

1. Principen "Inte störa, inte förstöra"

Allemansrätten ger frihet att tillfälligt vistas på annans mark utan lov, men det är viktigt att följa principen "Inte störa, inte förstöra". Respektera naturen, växt- och djurlivet, markägaren och andra besökare.

2. Tips för ansvarsfullt friluftsliv

  • Utforska nya områden och leder.
  • Parkera endast på anvisade platser.
  • Under våren, håll hunden kopplad (1 mars till 20 augusti).
  • Ta med dig skräp hem och undvik eldning om det inte är på iordninggjorda eldplatser.
  • Respektera särskilda regler i skyddade områden.

3. Skyddade områden och särskilda regler

Naturreservat har egna föreskrifter utöver allemansrätten. Kontrollera områdets webbsida eller informationstavlor för att få information om specifika regler och begränsningar.

4. Nedskräpning

Ta med dig skräp och stöd organisationer som arbetar mot nedskräpning. Delta gärna i insatser för att bevara naturens renhet.

5. Fridlysta djur och växter

Respektera fridlysta arter och undvik att skada eller samla in dem. Informera dig om vilka arter som är fredade.

6. Eldningsförbud

Kontrollera om det råder eldningsförbud i området och respektera detta för att minimera brandrisken.

7. Motortrafik

Allemansrätten gäller inte för motortrafik. Undvik att köra motorfordon i naturen.

8. Hundar, cykling och ridning

Ha hunden kopplad under perioden 1 mars till 20 augusti. Cykla och rida ansvarsfullt för att undvika onödiga skador på marken.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du att allemansrätten förblir en värdefull resurs för alla naturälskare. Ge dig ut och njut av naturen – med frihet under ansvar!

Läs mer om allemansrätten Länk till annan webbplats.

Naturreservat

Naturreservat är hörnstenen i Sveriges naturskydd, avgörande för biologisk mångfald och ekologisk balans. Dessa områden skapades för långsiktigt skydd och bevarande av unika ekosystem, från skogar till kustnära miljöer. Naturen får här fortgå ostörd, medan forskning och rekreation möjliggörs.

Med sina egna regler styr naturreservaten besökarnas aktiviteter för att säkerställa bevarandet av dess värden. Dessa platser är inte bara lokal tillgångar utan ingår i ett globalt sammanhang, främjande av biologisk mångfald.

Förståelsen och respekten för naturreservat är avgörande för att bevara planetens mångfald och skönhet för kommande generationer.

Publicerad:
Senast uppdaterad: