Roslagens logotype, gul bakgrund och blå bokstäver

Trastsjöskogen

Bild

Södersjön i Trastsjöskogen.

I Trastsjöskogen, nordöst om Margretelund, samsas 200-åriga tallar med ädellövträd och sumpskog. Här finns ett milslångt vandringsspår och en tillgänglighetsanpassad slinga med plan terräng. Längs den kan du läsa skyltar om skogens olika trädsorter. Plankbroar över träskmarker och en naturlekplats gör skogen extra spännande att besöka.

Området har höga naturvärden och ger möjlighet för ovanliga växter, djur och svampar att växa och trivas. På flera platser kan du uppleva kulturmiljöer i form av husgrunder och gamla murar.

Trastsjöskogens besökskarta (pdf) Länk till annan webbplats.

Karta och mer information Länk till annan webbplats.

Film från Trastsjöskogen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: